Tuesday, 17 June 2008

Elin Merriman, Athrawes Dosbarth Cymraeg Belper

Heddiw yr ydw i wedi cwrdd ag Elin Merriman, athrawes y dosbarth Cymraeg WEA yn Belper i wneud cyfweliad. Mae Elin yn dod o Swydd Derby, ond mae ei theulu hi'n dod o Gymry yn wreiddiol. Cafodd Elin ei magu yn Milford. Mae ei thad hi yn Gymro di-gymraeg, felly cafodd hi mo'r cyfle i ddysgu'r iaith pan oedd hi'n tyfu. Felly pan oedd hi'n 18 oed, aeth hi i Lanbedr i ddysgu'r iaith Gymraeg ac wedyn i Aberystwyth er mwyn gwneud gradd Cymraeg. Ar ôl graddio daeth hi'n ôl i Belper i fyw ac i weithio.

No comments: