Friday, 2 July 2010

CartrefDoes un lle yn debyg i gartref! Ac yn bendant cawson ni croeso cynnes yn Nhŷ Gladys 'Morgan'. Dydy Morgan dim cyfenw go iawn Gladys, ond dyna beth oedd Gwynne yn awgrymu ar ein hymweliad tro diweddaf pan welon ni y ceir Morgan sgleiniog wedi parcio wrth ochr y tŷ.
Beth bynnag dim ond 9 ohonon ni oedd yn bresennol ar fore Dydd Gwener yr ail o Orffennaf. Ond roedd y sgwrs mor ddifyr fel arfer ac roedd y tywydd yn ddymunol iawn. Dim gormod o wres a dim gormod o law chwaith. Cawson ni Chwibdaith o gwmpas yr ardd cefn efo ei gŵr hi cyn mynd am sesiwn paparaziadd o flaen y tŷ i gael tynnu lluniau ffotograff. Diolch o galon i Gladys am ei lletygarwch hi.