Sunday, 26 July 2009

Cwrs Undydd Basingstoke 2009


Cafodd Cwrs Cymraeg Undydd ei gynnal ar y 29ain o Fawrth yng Ngholeg Quenn Mary, Basingtoke. Trefnydd y dydd oedd Gareth Thomas, cafodd y cwrs ei arwain gan Margaret ac Ifan Roberts ac roedd ‘na thelynores i chware dros amser cinio! .
Safodd pump yr arholiad Mynediad WJEC yn fis Mehefin

Sunday, 5 July 2009

Parti ardd, noson allan ar y dre, a hwyl ar yr afon TrentParti ardd, Noson Cinio popeth yn Gymraeg ac afon daith ar yr afon Trent

Roedd digonedd o'r 'pethau' yn y canolbarth dros y mis diweddaf. Yn gyntaf wnaeth Gill Williams aelod o Gymdeithas Gymreig Derby trefnu parti ardd ar bnawn Dydd Sul 21 o Fehefin i godi arian dros y Gymdeithas a hefyd dros y Capel Cymraeg. Roedd hi'n bnawn hwylus iawn gyda thua 30 - 40 o bobl yn bresennol dros y prynhawn. Roedd Gill yn lwcus efo'r tywydd hefyd roedd hi'n sych a heulog heb fod yn rhy boeth.

Ar nos Wener 26 o Fehefin wnaeth 4 ohonon ni ( y to ifanc) sef Elin, Rhian a Joella a finnau cwrdd am bryd o fwyd yn Pizza Express ger yr eglwys Gadeiriol Derby. Yr ydyn ni'n bwriadu gwneud yr un peth eto bob 4-6 wythnos.


Roedd gr┼Áp mwy o faint ar yr afon daith ar fore Dydd Gwener gyntaf o Orffennaf. Wnaethon ni ymuno a'r cwch 'Nottingham Princess' wrth Trent Bridge, ac wedyn cawson ni daith tair awr o hyd ar yr afon. Roedd nifer arall o rwpia yn bresennol ond cawson ni sgwrs braf yn yr hen iaith dros ginio cyn i'r 'adloniant' dechrau, sef cerddoriaeth swnllyd sy wedi rhoi taw ar y siarad yn syth. Er gwaethaf hynny cawson ni amser da, a diolch i Viv Harris am drefnu'r daith.