Sunday, 4 October 2009

Bore Coffi popeth yn Gymraeg Nottingham ac Ysgol Undydd Cymraeg Derby 2009

Penwythnos prysur yn Nottingham a Derby! Mi ges i fodd i fyw'r penwythnos yma, dau ddigwyddiad Cymreig a Chymraeg o fewn yr un penwythnos!
Yn gyntaf y cyfarfod misol Bore Coffi Popeth yn Gymraeg ar fore dydd Gwener, y tro 'ma yn Nhŷ Beryl yn Chilwell, roedd 12 ohonon ni, gan gynnwys tri o bobl newydd sbon sef Lewis Jones o Gymdeithas Cymry Nottingham, Yvonne Wilson yn enedigol o'r Gogledd, a Joella Price sy'n ferch ifanc enedigol o Bort Talbot ac yn astudio fel nyrs yn Ysbyty'r Brif Ysgol Nottingham (Gyda llaw mi fydd y bore coffi nesa yn nhŷ Howell a Maureen yn West Bridgford, dydd Gwener, 6ed Tachwedd).
Wedyn ar ddydd Sadwrn wnaeth 44 o bobl dod ynghyd ar gyfer y 5ed Ysgol Undydd Cymraeg Derby. Rhaid dweud diolch yn fawr iawn i'n gwirfoddolwyr holl gan gynnwys Morfudd Benyon (diolch am eich cymorth gwerthfawr iawn yn y gegin!) Huw ac Ann Griffiths, Marianne a John Pritchard (sy'n aelod o'r Orsedd), Viv Harris a Beti Potter. Diolch hefyd i'n tiwtoriaid Elin Merriman ac Eileen Walker ac yn olaf i bawb sy wedi dod.
Mae'r cylch yn prysur drefnu 3 o Weithdy Cymraeg yn Derby, felly os oes diddordeb gyda phobl, mi ddylen nhw gysylltu â ni trwy'r manylion cysylltu ar ein gwefan ni, gwelir (www.derbywelshlearnerscircle.blogpot.com)