Friday, 1 May 2009

Bore Coffi Popeth yn Gymraeg, Mai 2009Cafodd aelodau Cymry Cymraeg y Gymdeithas Cymry Nottingham croeso arbennig o gynnes yn Nhŷ Gwladys yn West Bridgford, Nottingham ar Ddydd Gwener 1taf o Fai. Roedd 12 yn bresennol ac roedd arlwy haul o fisgedi, cacen, te a choffi ar gael. Wnaeth pawb sgwrsio'n braf am gyfnod o ddwy awr cyn daeth y cyfarfod i ben tua hanner dydd.
Mi fydd y cyfarfod nesa yn digwydd ym Mis Gorffennaf pan fydd y grŵp yn mwynhau afondaith ar gwch ar yr afon Trent. Mae pawb yn edrych ymlaen yn arw ac yn gobeithio am dywydd teg. Ar ôl hynny ni fydd cyfarfod bore coffi tan Fis Medi. Diolch yn fawr iawn i Gwladys am ei lletygarwch.