Sunday, 8 August 2010

Canu emynau dros 60 oed

Llongyfarchiadau i Gwynne Davies am fentro yn y gystadleuaeth Canu Emyn i bobl dros 60.
Yn anffodus cafodd Gwynne dim cyrraedd y llwyfan y tro'ma. Blwyddyn nesa yn Wrecsam 'te?
Mi gawson ni dipyn o hwyl ar Faes y Brifwyl beth bynnag. Roedd sawl un o Nottingham yno, Gwynne a Marilyn, Steffan a Joella oedd yn gwneud gwaith clodwiw ar ran Maes D.