Friday, 5 March 2010

Bore Coffi popeth yn Gymraeg Mis MawrthWnaeth aelodau Cymdeithas Cymry Nottingham cwrdd yn Nhŷ Gwynne Davies yn Beeston, Nottingham ar gyfer y Bore Coffi Popeth Yn Gymraeg Mis Mawrth. Cawson ein difyrru am 15 muned cyn y Bore Coffi gan aelodau Côr y Gymdeithas yn ymarfer ar gyfer y Gymanfa Ganu sy'n mynd i gael ei chynnal ar y 14 o Fawrth.
Yn ystod y bore cawson ddigon o gyfle i sgwrsio, cyn i Dewi Morris adrodd dipyn o hanes Llen Gwerin Meirionydd. Hefyd cawson ni gweld hen gopi o Daith Y Pererin sy'n bia i Wynne Davies. Mis nesa mi fydd y cyfarfod ar yr ail Ddydd Gwener ym Mis Ebrill.