Friday, 4 June 2010

Braf yn yr haf!


Cafwyd Bore Coffi Popeth yn Gymraeg misol ei gynnal yn Nhŷ Beti yn ardal West Bridgford, Nottingham ar fore Dydd Gwener y 4ydd o Fehefin.
Roedd 13 aelodau o Gymdeithas Cymry Nottingham yn bresennol a chawson ni wledd o bethau melys megis cacennau, bisgedi a digonedd o de a choffi. Beth oedd yn rhagorol oedd y cyfle i eistedd yn yr ardd i fwynhau’r awyr cynnes a'r heulwen.
Yn union fel arfer cawsom sgwrs ddifyr, ond uchel bwnt y bore, heb amheuaf oedd y chwibdaith o amgylch gardd cefn y tŷ. Mae Beti yn gweithio yn galed yn cadw'r ardd efo lawnt a gwelâu blodau hardd ond hefyd gwyliau lysiau a hyd yn oed perllan fechan ar waelod yr ardd.
Petawn ni i gyd yn gallu creu'r math campwaith! Diolch i Beti am ei lletygarwch hi!