Monday, 23 November 2009

Gweithdy Cymraeg 21-11-09

Cawson ni nifer barchus iawn o bobl yn y gweithdy Cymraeg bore dydd Sadwrn yn NhÅ· Cwrdd y Crynwyr, Derby. Cafodd pawb amser da ac roedd hi'n gyfle da i ymarfer yr hen iaith. Yr ydyn ni'n mynd ymlaen efo'r gweithdy misol ar ddydd Sadwrn 19-12-09 ac unwaith eto yn fisol yn ystod 2010. Mi fydd'na groeso cynnes i bawb sy'n dod!