Sunday, 26 July 2009

Cwrs Undydd Basingstoke 2009


Cafodd Cwrs Cymraeg Undydd ei gynnal ar y 29ain o Fawrth yng Ngholeg Quenn Mary, Basingtoke. Trefnydd y dydd oedd Gareth Thomas, cafodd y cwrs ei arwain gan Margaret ac Ifan Roberts ac roedd ‘na thelynores i chware dros amser cinio! .
Safodd pump yr arholiad Mynediad WJEC yn fis Mehefin

2 comments:

Viv said...
This comment has been removed by the author.
Viv said...

Diolch Jonathan am dy waith ardderchog ar gyfer Cymry Nottingham!
Viv
O.N. Mae'r peiriant 'ma'n gweithio eto, hwre!!!!!!!!!!