Sunday, 5 December 2010

Diwrnod oer yn Chilwell

Er gwaethaf tywydd gaeafol iawn cafodd Cymdeithas Cymry Nottingham cyfarfod Bore Coffi Popeth yn Gymraeg llwyddiannus iawn yn Nhŷ Beryl draw yn Chilwell ar ddydd Gwener 3 o Ragfyr.
Oherwydd y tywydd garw dros yr wythnos cynt dim ond 8 ohonon ni oedd yno, sef Beryl, Siriol, Gladys, Beti, Gwynne, Viv, Howell a finnau. Cawson ni sgyrsiau diddorol a'r arlwy arferol o goffi, te a bisgedi. Diolch i Beryl am ei chroeso cynnes a'i lletygarwch.
Rwan, yr ydyn ni'n edrych ymlaen at Wasanaeth Carolau dwyieithog Cymdeithas Cymry Nottingham ar bnawn Dydd Sul 12 o Ragfyr. Nadolig llawen i bawb!

1 comment:

Viv said...

Diolch yn fawr iawn am hyn Jonathan - mae'n fendigedig! Viv