Sunday, 7 November 2010

Cynhaliwyd cyfarfod misol Bore Coffi Popeth yn Gymraeg yn Nhŷ Howell Price yn West Bridgford. Daeth 16 o bobl at ei gilydd am bron iawn dwy awr o sgwrs, te, coffi a chacenau cri! Roedd hi'n braf iawn cael gweld Viv Harris yn mynychu'r bore am awr gron! Mae gan Gymdeithas Nottingham rhaglen lawn y tymer yma efo amrywiaeth o siaradwyr, gwasanaethau Capel, gwasanaeth carol dwyieithog ym Mis Rhagfyr a Noson Lawen ar ddiwedd tymer 2010-2011 ym Mis Mai. Gwelir http://www.devamedia.co.uk/cymdeithas/nottingham am fanylion llawn. Yr ydw i'n edrych ymlaen at y cyfarfod nesa yn arw.

1 comment:

Viv said...

Diolch yn fawr am fy ngrybwyll Jonathan a diolch hefyd am y blogg mor ddiddorol.
Pob hwyl,
Viv